Nationellt Ekonomistyrningsforum

Nationella Ekonomistyrningsforum instiftades den 1 december 2008 (Formellt dokument finns under "Viktiga dokument"). Ekonomistyrningsforum är ett nätverk som är öppet för alla intresserade praktiker och akademiker inom ekonomistyrningsområdet. Forumet syftar till att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan akademin, privata företag och offentliga organisationer.

Det centrala i verksamheten består av att arrangera en årligt återkommande Controllerdag (första arrangemanget genomfördes 15/10 -09) samt att sprida goda praktiska exempel och rön från forskning inom området. Initiativ till ny forskning och medverkan som referensgrupp vid bokprojekt kommer sannolikt också ingå.

Grunden för verksamheten inom Ekonomistyrningsforum diskuteras och fastställt i forumets Advisory Board. Denna gruppering träffas kontinuerligt ett antal gånger per år. Det förberedande och administrativa ansvaret för verksamheten ligger hos företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet (tidigare vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet).