CONTROLLERDAGEN 30 mars 2017

Programmet finner du här:Controllerdagen 30 mars 2017.pdf


För mer information kontakta einar.iveroth@fek.uu.se