Relaterad verksamhet

Vid företagsekonomiska institutionen bedrivs mycket forskning som relaterar till Ekonomistyrningsforum. Se länkar nedan för mera information.