Marknadsföring och värdeskapande

Mål och innehåll

Synen på vad marknadsföring innebär, såväl i teori som i praktik, har under det senaste årtiondet genomgått stora förändringar. Förenklat kan det sägas att modern marknadsföring, präglad av tjänstelogiken, överger definitionen av ”tjänst” som en kategori av erbjudanden till förmån för att se tjänst som ett perspektiv på värdeskapande.

Innebörden av detta är att marknadsföring til syvende og sidst handlar om att veta vad det är man har att erbjuda – och det enda sättet att få insikt i detta är att lära känna kunden, då det bara är kunden som kan avgöra vad som skapar värde för just honom/henne eller organisationen. För att veta hur ett företag ska nå ut med ett erbjudande till en marknad, måste det finnas kunskap om vad företaget egentligen erbjuder. Och, för att få kunskap om vilket värde som skapas i nyttjandet av företagets erbjudanden eller resurser, krävs interaktion med kunden: utan kunskap om kunden och kundens erfarenheter, ingen kunskap om vad kunden betalar för.

Ett modernt perspektiv på marknadsföring kräver alltså en genomgripande insikt i vad företaget erbjuder, ur kundens perspektiv och varför, vilket värde som kan möjliggöras tillsammans med kunden, för att förstå hur företaget på mest effektiva och lönsamma sätt kan bedriva affärer.

Tjänsteperspektiv, kundrelationer och marknadskunskap är tre nyckelfaktorer för att förstå och understödja värdeskapande – för såväl kund som säljande företag. Kursen ger en introduktion till detta för många nya sätt att tänka marknadsföring, och ger deltagarna en möjlighet till ökad kompetens att möta de utmaningar som en alltmer komplex marknad erbjuder.

Under kursen kommer följande områden att behandlas:

  • Tjänstelogik – en introduktion. Kursdeltagarna introduceras i ämnesområdet, och kopplar till praktik och egna erfarenheter. Föreläsningar varvas med övningar och diskussion, och målet med dagen är att deltagarna ska få ett nytt perspektiv på marknadsföring.
  • Relationen: bortom relationsmarknadsföring. Vad är en relation, och varför är relationen viktig? Vilken är kundens roll – och vilken är företagets? Föreläsningar varvas med övningar och diskussion, och målet med dagen är att deltagarna ska inse hur relationshantering är en del i såväl erbjudande som värdeskapande.
  • Kunskap i och om en dynamisk marknad. Hur arbetar företaget för att förstå sin marknad – och därmed främja ömsesidigt värdeskapande? Kursdeltagarna presenterar analyser av och diskuterar ”egna” fallstudier, och detta ger en fond till de avslutande föreläsningarna och diskussionerna om vilka medel som främjar den moderna marknadsföringen.

Uppläggning och examination

Kursen ges som uppdragsutbildning och vänder sig i första hand till ekonomer och andra praktiker med intresse för marknadsföringsfrågor och ämnets utveckling under 2000-talet. Kursen består av två heldagar där föreläsare från universitetet presenterar teorier, diskuterar forskning och praktik i form av illustrationer, t.ex. genom övningsuppgifter. Deltagarna får rika möjligheter till erfarenhetsutbyte och egen reflektion. Kursen kan examineras med ett PM, som behandlas vid en tredje kursdag och då ger 5 högskolepoäng.

Fakta

  • Datum: Enligt överenskommelse.
  • Pris: 10 000 kronor exklusive moms. Kurslitteratur tillkommer.
  • Plats: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.
  • Anmälan: Kontakta Ulf E Olsson eller Mikael Gidhagen enligt kontaktuppgifter nedan.

Information

Ulf E Olsson, tel 018-471 13 68, e-post ulf.olsson@fek.uu.se.
Mikael Gidhagen, tel 018-471 13 97, e-post mikael.gidhagen@fek.uu.se