Doktorandkurser

Kursstruktur Utbudet består av tre block (7,5hp) kurser; metod-, ämnes-, special. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet (se nedan). Även forskarskolorna Management och IT http://www.forskarskolan-mit.nu/ och den nordiska forskarskolan NORD-IB (International Business) http://nord-ib.fek.uu.se/ ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Doktorander från UU resp. SSE läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Anmälan till kurserna sker normalt via anmälan i särskilt formulär (se instruktioner vid varje kurs). Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Kursavgift Kurserna är avgiftsfria för doktorander tillhörande nätverket U6 (dvs univ. i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala), Forskarskolan Management & IT (MIT) samt Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgift för övriga är 5.000 kr/doktorand. Anmälan till dokt kurs feken.pdf (underlag för fakturering av kursavgift).

Find your way to the Department, accomodation etc.
Uppsala web map: http://www.uu.se/map/map.phtml?map=3
http://www.nai.uu.se/ecas-4/venue/MapUppsalaSweden.pdf
Find your way to Ekonomikum How to find Ekonomikum.pdf
Recommended hotels: Recommended hotels etc140601.doc


Doctoral students from other universities are welcome to participate, subject to availability of places. To sign up please follow the instructions to each course. If you have any queries, please contact elisabeth.hallmen@fek.uu.se.

Note that a course fee is charged by doctoral students that do not belong to the s.c. U-6 network (i.e. universities at Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala and Stockholm School of Economics). Please sign up in the following form: Anmälan till dokt kurs.doc

Doktorandkurser för läsåret 2014/2015

Autumn 2014:

 • Perspectives on Science and Research
  (7,5hp) Lars Engwall. Course start: 4/9 (4-5, 11-12, 18-19/9). Mandatory course for the SUBS-students and students at the MIT Research School. See the SUBS-program below.

 • Qualitative Methods
  (7.5hp) Linda Wedlin. Course start: 31/10 (31/10, 6-7, 13-14, 20-21/11). Mandatory course for the SUBS-students. See the SUBS-program below.

 • Writing for Academic Publishing.pdf
  (7.5hp) Gundula Lücke. Course start: Oct. 9. The registration period has expired.

  The SUBS-program*), Autumn 2014, involves four mandatory courses for new doctoral students at Dept. of Business Studies, Uppsala, and Stockholm School of Economics:

 • 1. Perspectives on science and research 2014.pdf
  Uppsala. Start: Sept. 4.

 • 2. Quantitative Methods 1,
  Stockholm School of Economics (SSE). Start: Sept. 23. For more info and registration see the following link to SSE

 • 3. Qualitative Methods,
  Uppsala. Start: Oct. 31. Note: There are no places left.

 • 4. Research Process,
  Stockholm School of Economics (SSE). Start: Nov. 25. For more info and registration see the following link to SSE

  *)The SUBS-program is short for Stockholm Uppsala Business Studies - a joint introductory Phd Program, Department of Business Studies, Uppsala, and Stockholm School of Economics. SUBS involves full time studies during the autumn semester each year and is comprised of four mandatory courses (7.5 ECTS each). The courses are taught in English.

  Students from other departments/universities are welcome to join depending on the availability of places. Please contact elisabeth.hallmen@fek.uu.se

  Spring 2015:

  More info will come.


  RESEARCH SCHOOLS:

  Research School of Management & IT (MIT)
  The following course will be given Autumn 2014:
  * Seminars and Thesis Work (7.5hp)
  Course instructor: Prof. Pär Ågerfalk, Department of Informatics and Media, Uppsala University. Schedule: Oct. 2, 13, 14, 15, 27-28. A mandatory course for PhD students within the Research School of Management & IT (MIT). Students from other departments/universities are welcome to join depending on the availability of places. Sign up in the following link: Form

  Nord-IB, The Nordic Research School in International Business: New program edition 2014-2016 with start October 2014.

  Doktorandkurser vid andra universitet/högskolor

 • Forskarskolor i Uppsala

  Andra externa länkar