Doktorandkurser

Kursstruktur Utbudet består av tre block (7,5hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet (se nedan). Även forskarskolorna Management och IT http://www.forskarskolan-mit.nu/ och den nordiska forskarskolan NORD-IB (International Business) http://nord-ib.fek.uu.se/ ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och SLU. Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Anmälan till kurserna sker normalt via anmälan i särskilt formulär (se instruktioner vid varje kurs). Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Kursavgift Kurserna är avgiftsfria för doktorander tillhörande nätverket U6 (dvs univ. i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala), Forskarskolan Management & IT (MIT) samt Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgift för övriga är 5.000 kr/doktorand. Anmälan till dokt kurs feken.pdf (underlag för fakturering av kursavgift).


Doctoral students from other universities are welcome to participate, subject to availability of places. To sign up please follow the instructions to each course. If you have any queries, please contact elisabeth.hallmen@fek.uu.se.
Note that a course fee is charged doctoral students that do not belong to the s.c. U-6 network (i.e. universities at Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala and Stockholm School of Economics). Please sign up in the following form: Anmälan till dokt kurs.doc

Find your way to the Department, accomodation etc.
Uppsala web map: http://www.uu.se/map/map.phtml?map=3
http://www.nai.uu.se/ecas-4/venue/MapUppsalaSweden.pdf
Find your way to Ekonomikum How to find Ekonomikum.pdf
Recommended hotels: Recommended hotels etc140601.doc

Doktorandkurser för läsåret 2014/2015

Spring 2015:

 • Multivariate Statistics Schedule vt15.pdf (7.5hp)
  James Sallis. Uppsala. Start: Feb. 12-13, 26-27, March 19-20. Sign up in the following link

 • DoctcourseManagementIT_Spring2015.pdf (7.5hp)
  In co-operation with SU; Stockholm Business School. Jan Lindvall (UU) och Jan Löwstedt (SU). Start: 16 April. Sign up in the following link

  Autumn 2014:

 • Perspectives on Science and Research (7.5hp)
  Lars Engwall. Course start: 4/9 (4-5, 11-12, 18-19/9). Mandatory course for the SUBS doctoral students and at the MIT Research School. See the SUBS-program below.

 • Qualitative Methods (7.5hp)
  Linda Wedlin. Course start: 31/10 (31/10, 6-7, 13-14, 20-21/11). Mandatory course for the SUBS doctoral students. See the SUBS-program below.

 • Writing for Academic Publishing Writing for Academic Publishing.pdf (7.5hp)
  Gundula Lücke. Course start: Oct. 9.

  The SUBS-program is short for Stockholm Uppsala Business Studies, a joint introductory Phd Program, Department of Business Studies, Uppsala, SLU, and Stockholm School of Economics. SUBS involves full time studies during the autumn semester each year and is comprised of four mandatory courses (7.5hp each) according to the following:

 • 1. Perspectives on science and research 2014.pdf (7.5hp)
  Uppsala. Start: Sept. 4.

 • 2. Quantitative Methods 1 (7.5p)
  Stockholm School of Economics (SSE). Start: Sept. 23. For more info and registration see the following link to SSE

 • 3. Qualitative Methods 2014.pdf (7.5hp)
  Uppsala. Start: Oct. 31. Note: There are no places left.

 • 4. Research Process (7.5hp)
  Stockholm School of Economics (SSE). Start: Nov. 25. For more info and registration see the following link to SSE


  RESEARCH SCHOOLS:

  Research School of Management & IT (MIT)
  The following course will be given Autumn 2014:
  Seminars and Thesis Work (7.5hp)
  Course instructor: Prof. Pär Ågerfalk, Department of Informatics and Media, Uppsala University. Schedule: Oct. 2, 13, 14, 15, 27-28. A mandatory course for PhD students within the Research School of Management & IT (MIT). Students from other departments/universities are welcome to join depending on the availability of places. Sign up in the following link: Form

  Nord-IB, The Nordic Research School in International Business: New program edition 2014-2016 with start October 2014.

  Doktorandkurser vid andra universitet/högskolor


  Doktorandkurser som genomförts 2013/2014

  Doktorandkurser 2013-2014.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2012/2013

  Doktorandkurser 2012-2013.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2011/2012

  Doktorandkurser 2011-12.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2010/2011

  Doktorandkurser 2010-2011.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2009/2010

  Doktorandkurser 2009-2010.pdf


 • Forskarskolor i Uppsala

  Andra externa länkar