Doktorandkurser

Kursstruktur Utbudet består av tre block (7,5hp) kurser; metod-, ämnes-, special. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet (se nedan). Även forskarskolorna Management och IT http://www.forskarskolan-mit.nu/ och den nordiska forskarskolan NORD-IB (International Business) http://nord-ib.fek.uu.se/ ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Doktorander från UU resp. SSE läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Anmälan till kurserna sker normalt via anmälan i särskilt formulär (se instruktioner vid varje kurs). Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Kursavgift Kurserna är avgiftsfria för doktorander tillhörande nätverket U6 (dvs univ. i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala), Forskarskolan Management & IT (MIT) samt Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgift för övriga är 5.000 kr/doktorand. Anmälan till dokt kurs feken.pdf (underlag för fakturering av kursavgift).

Find your way to the Department, accomodation etc.
Uppsala web map: http://www.uu.se/map/map.phtml?map=3
http://www.nai.uu.se/ecas-4/venue/MapUppsalaSweden.pdf
Find your way to Ekonomikum How to find Ekonomikum.pdf
Recommended hotels: Recommended Hotels in Uppsala.pdf


Doktorandkurser för läsåret 2013/2014

Doctoral students from other univ. are welcome to participate, subject to availability. To sign-up follow the instructions at each course. If you have any queries, please contact elisabeth.hallmen@fek.uu.se.

Note that a course fee is charged doctoral students that do not belong to the network U-6 (i.e. universities at Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala and Stockholm School of Economics). Please register in the following form: Anmälan till dokt kurs feken.pdf

Spring 2014:

 • Multivariate Statistics
  (7.5hp) Multivariate Statistics Schedule vt14.pdf James Sallis. Course start: May 6-7, 13-14, 21-22. Sign-up: http://boss.fek.uu.se/fb/form/dbde587e-310e-4cfb-8727-b04909e82492

 • Management, Organisation and ICT: A Cognitive Perspective
  (7.5hp) DoctcourseManagementIT_VT20141.pdf Jan Lindvall (UU) & Jan Löwstedt (SU). The course is a collaboration between Business Studies at Uppsala University and Stockholm University. Spring 2014 with start Feb. 6. Sign-up: http://boss.fek.uu.se/fb/form/beb4e035-f33d-4213-8744-ee429caa93ce

 • Organisation mellan organisationer
  (7.5hp) Organisation mellan organisationer vt2014.pdf Nils Brunsson. Kursstart: 1 april. Anmälan till nils.brunsson@fek.uu.se så snart som möjligt, allra senast 31 januari 2014. Kursen ges på svenska.

  Autumn 2013:

 • Perspectives on Science and Research
  (7,5hp) Lars Engwall. Course start: 5/9 (5-6, 12-13, 17-18/9). Mandatory course for the SUBS-students. See the SUBS-program below.

 • Qualitative Methods
  (7.5hp) Linda Wedlin. Course start: 1/11 (1, 7-8, 14-15, 21-22/11). Mandatory course for the SUBS-students. See the SUBS-program below.

 • Marknadsföringsämne / Marketing
  (7.5) Markn_föHT13.pdf Marketing20130710eng.pdf Amjad Hadjikhani & Martin Johanson. Kursen ges i samarbete med Mittuniversitetet i Sundsvall. Kursstart: 16/9 (16-17/9, 1-15/10, 19/11 och 3/12). Anmälan sker i följande länk: http://boss.fek.uu.se/fb/form/4a05c142-7b83-4276-a4b5-a574ed28bdc1


 • The SUBS-program, Autumn 2013
  involves four mandatory courses for new doctoral students at Dept. of Business Studies, Uppsala, and Stockholm School of Economics:

 • 1. Perspectives on Science and Research
  Perspectives on science and research 2013.pdf, Uppsala. Start: Sept. 5.
 • Register by using the form:http://boss.fek.uu.se/fb/form/f1378cdb-7473-490a-8e60-870bf63984a2

 • 2. Quantitative Methods 1,
  Stockholm School of Economics (SSE). Start: Oct. 1.
  For more info and registration see the following link to SSE: http://www.hhs.se/Education/PhD/PhDBA/Pages/SUBS.aspx.

 • 3. Qualitative Methods,
  QualitativeMethodsHT13.pdf Uppsala. Start: Nov 1.

 • 4. Research Process,
  Stockholm School of Economics (SSE). Start: Nov. 26. For more info and registration see the following link to SSE: http://www.hhs.se/Education/PhD/PhDBA/Pages/SUBS.aspx.

 • The SUBS-program is short for Stockholm Uppsala Business Studies - a joint introductory Phd Program, Department Business Studies, Uppsala, and Stockholm School of Economics. SUBS involves full time studies during the autumn semester each year and is comprised of four mandatory courses (7.5 ECTS each). The courses are taught in English.

  Students from other departments/Universities are welcome to join depending on the availability of places. Please contact elisabeth.hallmen@fek.uu.se

  Övriga kurser:

 • Forskningsetik för samhällsvetare
  (4 hp), fakultetsgemensam forskarutbildningskurs, ht2013. http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/kurs192.html Anmälan senast 1 sept. OBS! endast för UU:s doktorander.

  RESEARCH SCHOOLS:
  Forskarskolan Management & IT (MIT): http://www.forskarskolan-mit.nu/

 • Seminars and Thesis Work
 • Seminars_and_Thesis_WorkHT13a.pdf (7.5hp), Autumn 2013. Instructor: Prof. Pär Ågerfalk. A mandatory doctoral course for PhD students within the Research School of Management & IT (MIT). Students from other departments/universities are welcome to join depending on the availability of places. Sign up: http://boss.fek.uu.se/fb/form/70d14093-8fe3-4ea4-8ae9-30890493ad3f

  Nord-IB, The Nordic Research School in International Business: http://nord-ib.fek.uu.se/


  Doktorandkurser som genomförts 2012/2013

  Doktorandkurser 2012-2013.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2011/2012

  Doktorandkurser 2011-12.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2010/2011

  Doktorandkurser 2010-2011.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2009/2010

  Doktorandkurser 2009-2010.pdf


  Lista över förekommande kurser

  Lista över förekommande kurser.pdf


  Samhällsvetenskapliga fakultetens forskarutbildningskurser 2011/2012. Uppdatering sker i slutet på vårterminen. http://www.samfak.uu.se/For_medarbetare/Utbildning_forskarniva/Kurskatalog/


  Doktorandkurser vid andra universitet/högskolor


  Forskarskolor i Uppsala

  Andra externa länkar