Forskarutbildning

Bilden: Ekonomikum som inhyser institutionerna för ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik och media, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik

Forskarutbildningen i företagsekonomi

Nästa ansökningsperiod startar 1 mars 2018 med sista ansökningsdatum 31 mars. Var vänlig se under "Ansökan" i menyn till vänster.

Vill du gå vidare med de frågor som du jobbat med i uppsatsen? Gillar du att borra djupt i svåra problem? Vill du förmedla ny kunskap till forskare och praktiker? Tycker du om att skriva? Gillar du en rejäl utmaning?

Då är forskarutbildningen i företagsekonomi något för dig.

Vad blir man? Forskarutbildningen avslutas med doktorsexamen (Ek.dr. alt. Fil.dr.). Vill du fortsätta som forskare och universitetslärare är du då behörig att söka tjänster. Du behöver inte bli kvar i Sverige eftersom det idag finns stora möjligheter att arbeta över hela världen vid olika business schools.

Det finns också många möjligheter till arbeten utanför universitetsvärlden. Bland de senare årens disputerade har många fått intressanta befattningar inom media- finans- och konsultbranscherna.

Hur ser utbildningen ut? Forskarutbildningen är fyra år lång, fördelat på 90hp i kurser och 150hp i avhandlingsarbete. Alla som antas ges finansiering, antingen genom anställning (doktorandtjänst) eller genom stipendier. Du får dessutom en del medel till resor och andra utgifter.

De viktigaste personerna för doktoranden är handledarna (huvud- och bitr. handledare), som är erfarna forskare. Tillsammans med handledarna lägger du upp en plan för studietiden (individuell studieplan) och bestämmer hur forskningen ska genomföras och vilka kurser (utöver de obligatoriska) som är lämpliga. Ofta jobbar doktorander i större forskningsprojekt som leds av huvudhandledaren.

Många doktorander åker under sin utbildning till ett utländskt universitet. Under det senaste året har våra doktorander besökt ledande institutioner såsom London School of Economics, Columbia, MIT och Harvard University.

Som ny doktorand följer du under den första terminen ett introduktionsprogram (SUBS) som består av fyra obligatoriska kurser. Programmet ges tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm.

Tveka inte att ta kontakt om du har några frågor.

Mer detaljerad information om hur det är att vara doktorand, hur utbildningen är upplagd, information om när och hur du söker finner du under rubriken "blivande doktorand" resp. "ansökan" i menyn till vänster.

Med vänliga hälsningar

Desirée Holm Studierektor för forskarutbildningen
desiree.holm@fek.uu.se

Elisabeth Hallmén
Administratör för forskarutbildningen
elisabeth.hallmen@fek.uu.se

Dokument för nedladdning

Forskarskolor i Uppsala

Andra externa länkar