Ansökan och antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi.

Antagning sker en gång per år med sista ansökningsdatum 31 mars.
Utlysning av lediga doktorandplatser sker fr o m 1 mars 2015, med sista ansökningsdatum 31 mars. Ansökan sker digitalt, via särskild länk som kommer att annonseras här fr o m 1 mars. Doktorandprogrammet startar 1 september samma år. De doktorandpositioner som kommer att erbjudas är finansierade för fyra år heltid.

Vem kan söka till forskarutbildningen?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Se vidare information i Allmänna studieplanen (i länk i högermenyn).

När ansöker du?

Antagning till forskarutbildningen sker en gång per år. Ansökan görs digitalt via särskild ansökningslänk senast 31 mars varje år. Notera att länk till ansökningssidan öppnas 1 mars, en månad innan sista ansökningsdag.

Hur går antagningen till?

Ansökningarna behandlas i särskild ordning i Huvudhandledarrådet, se vidare information i menyn till höger "Handläggningsrutiner för antagning".

Hur många vi kan anta är beroende av möjligheterna till finansiering. Utlysning av lediga doktorandplatser sker via särskild länk till ansökningssidan vilken öppnas den 1 mars 2015.

Forskarutbildningsprogrammet startar normalt fr o m 1 september. Anställningen/doktorandpositionen gäller normalt fr o m 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet.

Desirée Holm (studierektor) och Elisabeth Hallmén (adm. forskarutb.)

Forskarskolor i Uppsala

Andra externa länkar