Välkommen till Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet!

Vi bedriver forskning i ämnet företagsekonomi samt utbildning inom företagsekonomi och handelsrätt.


Utbildning på grundnivå

Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp är ett kandidatprogram med fördjupningar i huvudämnena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik.
Kandidatprogrammet i företagsekonomi 180 hp är ett kandidatprogram med fördjupning i företagsekonomi och med Liberal arts som biområde. Programmet ges på Campus Gotland.

Utbildning på avancerad nivå

Masterprogrammet i företagande och ledning 120 hp erbjuder fördjupningsspår inom

  • Financial Management
  • Management Controlling
  • Management in a Global Society
  • Management of International Business
  • Strategic Marketing Management

Magisterprogrammet i entreprenörskap 60 hp är en utbildning med fokus på entreprenörskapet.

Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning 60 hp är en utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med ledarskapsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv. Programmet ges på Campus Gotland.


I samarbete med institutionen för Informatik och media ges det tvååriga Masterprogrammet i management, kommunikation och IT.

I samarbete med Ekonomisk-historiska, Kulturgeografiska och Sociologiska institutionerna ges det ettåriga Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation.

Forskning och forskarutbildning

Forskning bedrivs inom områdena:

Den fyraåriga forskarutbildningen har såväl nationell som internationell antagning och är inriktad mot ovanstående forskningsområden. Den första terminen ges sedan Ht08 i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm.

Ekonomikum


Samverkan med näringslivet

Institutionen har ett omfattande nät av kontakter i större företag över hela landet. Baserat på forskningen bedriver institutionen kurser som ges i form av uppdragsutbildning för anställda inom både privat och offentlig verksamhet i Sverige och utomlands.

Efter avslutade studier kan utexaminerade ekonomie kandidater, magistrar och mastrar från Uppsala behålla kontakten med universitetet genom medlemskap i Företagsekonomiska institutionens alumnförening, som fungerar som ett kontaktforum mellan institutionen och dess yrkesverksamma ekonomer i näringslivet.

Vägen hit

Se det 45 minuter långa samtalet mellan Lars Engwall och Jan Johanson om institutionens framväxt. Filmen "Vägen hit"

Se även filmen "Mångfaldigt ledarskap" om Professor Lars Engwall. "Mångfaldigt ledarskap"