Företagsekonomiska institutionen

Fek-studenter nominerade till uppsatspris om mångfald i näringslivet

2017-09-20

Två kandidatuppsatser skrivna av studenter på företagsekonomiska institutionen är nominerade i Headlight international tävling Mångfald i näringslivet. 

Sofia Öquist och Beatrice Stenmark tävlar med uppsatsen Kvinnor som förebilder: En fallstudie om kvinnors karriäravancemang där Leena Avotie varit handledare.

Helena Kindblom och Victoria Renström tävlar med uppsatsen Mångfaldsekvationen: En fallstudie om ett multinationellt företags mångfaldsarbete där Cecila Pahlberg varit handledare.