Företagsekonomiska institutionen

Uppsalastudenter vinnare av uppsatspris om mångfald i näringslivet

2017-10-09

Med uppsatsen Mångfaldsekvationen – En fallstudie om ett multinationellt företags mångfaldsarbete” vann Helena Kindblom och Victoria Renström Headlight Internationals årliga uppsatstävling. 

"Den vinnande uppsatsen belyser Spotifys mångfaldsarbete och dess betydelse för affären och kan ses som en inspirationskälla för andra organisationer som vill utveckla sitt mångfaldsarbete till nästa nivå."

Läs uppsatsen!
Mer information om tävlingen