Antagningsstatistik

Studieplatserna på program och kurser är uppdelade så att platser kan tilldelas sökande efter flera olika betyg.

De olika betygen är:

 • BP = Gymnasieprogrambetyg (max 20)
 • BG = Gymnasiebetyg omräknat från en annan betygskala till en 20-gradig skala (max 20)
 • BP = Gymnasielinjebetyg från den gamla gymnasieskolan (max 5)
 • BF = Folkhögskola (max 4)
 • HP = Högskoleprov (max 2)
 • HA = Högskoleprov och arbetslivserfarenhet

Sammanställningen nedan visar de lägsta antagningspoängen inom de olika betygsgrupperna som krävts för att komma in på Ekonomprogrammet, fristående kurser och distanskurser under olika terminer.

Ekonomprogrammet

 • Ekonomprogrammet vårterminen 2007
  BG 16,67
  BF 4,00
  HP 1,00
  HA 1,00
 • Ekonomprogrammet höstterminen 2006
  BG 17,92
  BF 4,00
  HP 1,30
  HA 1,30
 • Ekonomprogrammet vårterminen 2006
  BG 16,95
  BF -
  HP 1,10
  HA 1,20
 • Höstterminen 2005
  BG 17,91
  HP 1,3
  HA 1,1
  BF 4,0
 • Vårterminen 2005
  BG 16,88
  HP 1,2
  HA 1,3
  BF 4,0
 • Höstterminen 2004
  BG 17,82
  HP 1,3
  HA 1,4
  BF 4,0
 • Vårterminen 2004
  BP 17,00
  BP 4,1
  HP 1,2
  HA 1,3
  BF 4,0
 • Vårterminen 2003
  BP 16,88
  BP 4,0
  HP 1,2
  HA 1,2
  BF 3,0
 • Höstterminen 2002
  BP 17,82
  BP 4,2
  HP 1,4
  HA 1,3
  BF 4,0
 • Vårterminen 2002
  BP 16,80
  BP 3,94
  HP 1,2
  HA 1,3
  BF 4,0
 • Höstterminen 2001
  BP 17,73
  BP 4,2
  HP 1,4
  HA 1,4
  BF 4,0

Fristående kurser

Företagsekonomi A - 20 p

 • VT07:
  Alla behöriga sökande antagna
 • HT06:
  Alla behöriga sökande antagna
 • VT06:
  AP 120
  BG 15,90
  HP 1,10
  HA 1,00
 • HT05:
  AP 120
  BF 4,0
  BG 17,70
  HA 1,3
  HP 1,2
 • VT05:
  AP 120
  BF Alla behöriga sökande antogs
  BG 16,46
  HA 1,2
  HP 1,2

Företagsekonomi B - 20 p

 • VT07:
  Alla behöriga sökande antagna
 • HT06:
  Alla behöriga sökande antagna
 • VT06:
  AP 120
  BG 16,15
  HP 1,30
  HA 1,30
 • HT05:
  AP 120
  BG 16,40
  HA 1,2
  HP 1,2
 • VT05:
  AP 120
  BG 15,59
  HA 1,2
  HP 1,2

Distanskurser

VT07

 • Företag och marknad I:
  BG 16,73
  HP 1,0
  BF 4,00
  HA 1,0
 • Företag och marknad II:
  Alla behöriga sökande antagna
 • Projekt- och företagsvärdering + Verksamhetsstyrning B:
  Alla behöriga sökande antagna

HT06

 • Företag och marknad I:
  BG 17,26
  HP 0,6
  BF 7,00
  HA 0,8
 • Företag och marknad II:
  Alla behöriga sökande antagna
 • Organisationsbeteende + Marknadsföring B:
  BF 4,00
  BG 9,83
  HA 1,9
  HP 1,7

VT06

 • Företag och marknad I:
  BG 18,06
  HP 0,7
  HA 0,5
 • Företag och marknad II:
  Alla behöriga sökande antagna
 • Projekt- och företagsvärdering + Verksamhetsstyrning B:
  BF 4,00
  BG 15,16
  HP 1,20
  HA 1,70

HT05

 • Företag och marknad I:
  BG 63,47* (13,47)
  HP 1,9
  HA 2,2
  * = inklusive distanstillägg
 • Företag och marknad II:
  Alla behöriga sökande antagna
 • Organisationsbeteende + Marknadsföring B:
  BG 18,13
  HA 1,9
  HP 1,4

VT05

 • Företag och marknad I:
  BG 62,92* (12,92)
  HP 1,7
  HA 1,9
  * = inklusive distanstillägg
 • Företag och marknad II:
  Alla behöriga sökande antagna