Fristående kurser i företagsekonomi

Företagsekonomi kan läsas som fristående kurs på A - C-nivå, 1-90 högskolepoäng (hp). Studier i företagsekonomi kan i kombination med andra ämnen leda till en examen i ekonomi.

Heltidsstudier utgör 30 hp per termin. 1,5 hp motsvarar alltså en veckas studier.

Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi är läran om företaget och dess interaktion med omvärlden. Ibland kan ämnet delas in i flera olika delområden som marknadsföring, organisation, kalkylering och redovisning.
Ska man sammanfatta detta stora ämne i ett ord, så är det effektivitet. Detta begrepp innebär bland annat:

 • Hur Ericsson organiserar sina resurser effektivt för att ta fram de varor och tjänster som svarar mot kundens krav.
 • Hur Landstinget planerar effektivt för att undvika vårdköer.
 • Hur IKEA marknadsför sina varor/tjänster effektivt.
 • Hur Posten AB utformar ett effektivt redovisningssystem.

Det är också fråga om en effektivitet som påverkas av viktiga aspekter som ekonomiska resurser, lagar, miljöfaktorer, jämlikhet, etik etc.

Anmälningstider
Antagning till fristående kurs sker både till höst- och vårterminen. Sista dag för anmälan till höstterminen är den 15 april och till vårterminen den 15 oktober.

Anmälningsmaterial
Information om anmälningskoder och hur du anmäler dig finns på universitetets webbplats http://www.uu.se/utbildning Här finns hela universitetets utbud av fristående kurser.

Behörighet och urval

 • Företagsekonomi A, 1-30 högskolepoäng:
  Grundläggande behörighet. Se behörighet för mer information.
  Urval: Betyg - Högskoleprov - Akademiska poäng
 • Företagsekonomi B, 31-60 högskolepoäng: Särskild behörighet: Företagsekonomi A.
  Urval: Betyg - Högskoleprov - Akademiska poäng
 • Företagsekonomi C, 61-90 högskolepoäng: Särskild behörighet: Företagsekonomi A och B.
  Urval: Akademiska meriter.

Tröskelregler för de olika nivåerna kan du hitta via denna länk.

Kontakta oss:
Har du frågor är du välkommen att kontakta Studievägledningen på Företagsekonomiska institutionen på telefon: 018-471 8110 eller e-post: studievagledning@fek.uu.se