Examensarbeten

Vi har övergått till universitetes centrala databas för publikationer (DiVA). Examensarbeten som skrivits höstterminen 2004 eller senare finner du i denna centrala databas som hittas på http://publications.uu.se.

Visa alla examensarbeten från ett visst år:
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Arkivet över examensarbeten innehåller kataloguppgifter för respektive examensarbete. Vanligtvis finns en sammanfattning tillgänglig i PDF-format.

För att beställa ett examensarbete som ej är tillgängligt i PDF-format kontaktar du expedition.