Examensarbete

Internprissättningen inom sjukvården i Stockholms läns landsting - DRG-systemets för- och nackdelar.

Nivå D
År 1999
Författare Maria Jarmar och Carina Norman
Handledare Ingemund Hägg
Sökord internpriser, DRG.system, Stockholms läns landstings, Stockholmsmodellen, beställarmodellen, utförarmodellen
Referens 9227