Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning

Nedan finns angivet om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt på kandidatnivå. Reservantagning till vår avancerade nivå har en egen sida. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktades via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns information om hur du accepterar din plats samt sista datum för att göra detta.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) 
Registrering för de med VI-antagning sker i två steg:

 1. De som erbjudits en reservplats har fått ett mejl från studievagledning@fek.uu.se I detta mejl står sista svarsdag för att acceptera platsen. När deadline har passerat har du förlorat din plats.
 2. Därefter måste alla med en villkorsantagning uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 3 september kl. 08:00 för alla kurser som börjar under första halvan av terminen eller är del i ett kurspaket.

FÖRETAGSEKONOMI

Ekonomie kandidatprogram
Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Företagsekonomi A 30 hp
Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Entreprenörskap 7,5 hp
Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Företagsekonomi B 30 hp
Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Företagsekonomi C 30hp:

 • Accounting and Finance
  Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.
 • International Business and Marketing
  Reserver kallades - inga fler kommer antas.
 • Management and Control
  Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Distans-/nätkurs:

Ekonomi, redovisning och analys - distans A 15 hp
Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Marknad och organisation - distans A 15 hp
Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Marknadsföring och organisering – grupp och individ - distans B 15 hp
Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

HANDELSRÄTT

Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp
Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp
Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Handelsrättslig översiktskurs 15 hp (campus period 1-2)
Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Kurspaket: Handelsrättslig översiktskurs + Marknad och avtal 30 hp
Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Arbetsrätt II 15 hp
Antagning pågår.

Marknad och avtal 15 hp
Antagning pågår.

Bolags- och obeståndsrätt 15 hp
Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Beskattningsrätt 15 hp
Antagning pågår.

Kurspaket: Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt 30 hp
Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Handelsrätt C 30 h
Reserver kallades - inga fler kommer antas.

Distans-/nätkurs:

Handelsrättslig översiktskurs distans 15 hp
Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.