Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning

Om reservantagning pågår eller om en kurs är full publiceras på denna sidan den 23 augusti kl. 12.00 för antagning till Ht17.

Nedan anges om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mailet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI)
Registrering för de med VI-antagning sker i två steg:

  1. De som erbjudits en reservplats har fått ett mail från studievagledning@fek.uu.se I detta mail står sista svarsdag för att acceptera platsen. Du måste alltså senast denna tidpunkt ha svarat på mailet och accepterat din plats.
  2. Därefter måste alla med en villkorsantagning uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 21 augusti kl. 08:00 för alla kurser som börjar under första halvan av terminen eller är del i ett kurspaket.​

Hur antagning av reserver går till vid Företagsekonomiska institutionen finns samlat på vår sida om reservantagning.