Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning

Nedan anslås om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges på grundnivå vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats har kontaktats via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Företagsekonomi

 • Ekonomie kandidatprogram
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Företagsekonomi A 30 hp
  ​Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Entreprenörskap 7,5 hp
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Företagsekonomi B 30 hp
  Reservantagning avslutad. 6 reserver kallades.
 • Företagsekonomi C 30hp:
 • Accounting and Finance
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • International Business and Marketing
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Management and Control
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Distans-/nätkurs Företagsekonomi:

 • Ekonomi, redovisning och analys - distans A 15 hp
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Marknad och organisation - distans A 15 hp
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Handelsrätt

 • Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp
  Reservantagning avslutad. 11 reserver kallades.
 • Fastighetsrätt för samhällsplanerare 15 hp
  Reservantagning avslutad. 1 reserv antogs.
 • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp (campus period 1-2)
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Kurspaket Handelsrättslig översiktskurs och Marknad och avtal 30 hp
  Reservantagning avslutad. 17 reserver kallades.
 • Arbetsrätt II 15 hp
  Reservantagning avslutad. Inga reserver antogs.
 • Marknad och avtal 15 hp
  Reservantagning avslutad. Inga reserver antogs.
 • Bolags- och obeståndsrätt 15 hp
  Reservantagning avslutad. 7 reserver kallades
 • Beskattningsrätt 15 hp
  Reservantagning avslutad. Inga reserver antogs.
 • Kurspaket Bolags- och obeståndsrätt och Beskattningsrätt 30 hp
  Reservantagning avslutad. 2 reserver antogs.
 • Handelsrätt C 30 h
  Reservantagning avslutad. 2 reserver kallades.

Distans-/nätkurs Handelsrätt:

 • Handelsrättslig översiktskurs distans 15 hp
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Förvaltningsrättslig översiktskurs distans 15 hp
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.