Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning avancerad nivå

Nedan anges om reserver kan erbjudas plats eller ej.

Entrepreneurship 7,5 hp
Inga reserver antas.