Företagsekonomiska institutionen

Eventuell reservantagning avancerad nivå

Om reservantagning pågår eller om en kurs är full publiceras på denna sidan den 23 augusti för antagning till Ht17.

Nedan anges om reserver kan erbjudas plats eller ej på de magister- och masterprogram som ges vid Företagsekonomiska institutionen. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) 
Registrering för de med VI-antagning sker i två steg:

  1. De som erbjudits en reservplats har fått ett mail från master@fek.uu.se I detta mejl står sista svarsdag för att acceptera platsen. Du måste alltså senast denna tidpunkt ha svarat på mejlet och accepterat din plats.
  2. Därefter måste alla med en villkorsantagning uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till master@fek.uu.se senast den 21 augusti kl. 08:00.