Företagsekonomiska institutionen

Tre ämnen på två campus

Vi utbildar och forskar inom företagsekonomi, handelsrätt samt entreprenörskap både på Campus Uppsala och på Campus Gotland.

Diplomering - anmälan senast 14 oktober

Studentportalen och Uppdok stängda 27/9-10/10 - viktig information

Utbildning

Vi utbildar inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt och entreprenörskap. Du kan läsa nybörjarkurser och kandidatprogram samt program på avancerad nivå. Vi erbjuder även forskarutbildning. 

Program och kurser

Forskarutbildning

Forskning

Vi bedriver forskning inom internationellt företagande, marknadsföring, redovisning och finansiering, organisation och ledarskap, entreprenörskap samt handelsrätt.

Vår forskning

Forskning