USIB: Presentation – Fredrik Tell

  • Date: –14:00
  • Location: Ekonomikum K312
  • Organiser: Department of Business Studies
  • Contact person: Ulf Holm
  • Seminarium

Uppsala Seminar of International Business (USIB) är ett forskningsseminarium som regelbundet anordnas av sektorn internationellt företagande vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.