Forskning

Vår forskning bidrar till en ökad förståelse för hur företag och andra organisationer fungerar, styrs och utvecklas i en global kontext.

Pågående forskning

Utlysning upp till sju doktorandtjänster

Institutionens forskning

Forskningen vid Företagsekonomiska institutionen är koncentrerad till fem sektorer  inom ämnet företagsekonomi vilka alla leds av en professor. Vår verksamhet bedrivs både på Campus Ekonomikum i Uppsala och på Campus Gotland i Visby. Institutionens forskning omfattar även ämnet handelsrätt.

Institutionens forskningsvision är att bygga upp en djup kompetens inom varje sektor och att främja samspelet mellan dem. I detta arbete fokuserar vi på högkvalitativ forskning och investerar i långsiktiga forskningsinsatser förankrade i empirisk analys. Vår målsättning är att inte bara bygga vidare på, utan också att ifrågasätta och utmana, begrepp och antaganden inom etablerad forskning.

Entreprenörskap - bedriver bred forskning inom entreprenörskapsområdet och har gjort insatser för att fokusera och fördjupa forskning inom området Corporate Entrepreneurship. 

Handelsrätt - forskningen omfattar svensk och internationell (särskilt europeisk) handelsrätt, men också till exempel hälso- och sjukvårdsrätt.

Internationellt företagande - är känd för nyskapande och inflytelserik forskning särskilt inom företags internationaliseringsprocesser, allmänt känd som Uppsalaskolan, samt ledning av multinationella företag.

Marknadsföring - forskningen inom marknadsföring kännetecknas av intresset för dynamik och förändringar i företagens relationer till andra företag och till konsumenter.

Organisation - undersöker samhällsorganisationer och är ledande inom institutionell organisationsteori.

Redovisning - bedriver forskning inom fyra områden: extern redovisning, finansiering, ekonomistyrning samt digitalisering och företagsstyrning. 

Forskarutbildning

Lagerkrans.

Vill du gå vidare med de frågor som du jobbat med i uppsatsen? Gillar du att borra djupt i svåra problem? Vill du förmedla ny kunskap till forskare och praktiker? Tycker du om att skriva? Gillar du en rejäl utmaning? Då är forskarutbildningen i företagsekonomi något för dig.

Hedersdoktorer

Titeln hedersdoktor tilldelas en person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten som föreslagits av Företagsekonomiska institutionen:

 • Chetty, Sylvie Kamala, FDhc, prof., Nya Zeeland​, 2017
 • Power, Michael, FDhc, prof. i redovisning, London School of Economics, London, Storbritannien, 2013
 • Buckley, Peter J., EkDhc, prof. i internationellt företagande, University of Leeds, Storbritannien, 2010
 • Ford, David, EkDhc, prof. i marknadsföring, Univ. of Bath, Storbritannien, 2008
 • Powell, Walter W., FDhc, prof., Stanford Univ., CA, USA, 2007
 • Johanson, Jan, FDhc, prof. i international företagsekonomi, 2000
 • Stewart, Rosemary, FDhc, omvårdnadsforskare, Storbritannien, 1998
 • Cunningham, Malcolm T., EkDhc, prof. i företagsekonomi, Storbritannien, 1990
 • March, James G., EkDhc, prof. i sociologi, Stanford Univ., CA, USA, 1987
 • Penrose, Edith T. , EkDhc, prof. i nationalekonomi, Storbritannien, 1984
 • Lindqvist, Sven, EkDhc, författare, 1979

Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer

Senast uppdaterad: 2024-02-20