Entreprenörskap

Glödlampa.

Entreprenörskapsgruppens forskning omfattar ett flertal områden med ett särskilt fokus på intraprenörskap eller entreprenörskap inom redan väletablerade företag. Gruppen skapades 2005 runt Anders Walls professur i entreprenörskap, dess möjligheter och risker. Innehavare av professuren och ledare för forskningen är Ivo Zander.

Vår forskning

Vår forskningsvision är att utforska det outforskade med kreativa teoretiska och empiriska ansatser. De större forskningsprojekt som pågår undersöker frågor som:

  • Intraprenörskap i svenskt näringsliv,
  • upptäckten av nya affärsidéer i multinationella företag,
  • hur ekonomiska kriser påverkar företags tekniska förnyelse,
  • hur nya aktörer i världsekonomin påverkar organisation och strategi inom de väletablerade multinationella företagen,
  • drömmandets betydelse för entreprenörskap.

Andra projekt undersöker förändrade organisatoriska gränser i högteknologiska start-ups, vad som bestämmer överlevnaden av nya produkter och tjänster inom redan etablerade företag, hur kommunikationen av nya idéer påverkar sannolikheten att få finansiering på den kulturella arenan, samt affärsutvecklingsenheters betydelse för förnyelsen av etablerade företag. Under 2018 lanserade entreprenörskapsgruppen ”Intraprenörskapskompassen”, ett projekt som genomför återkommande mätningar av det intraprenöriella klimatet i svenska företag.

I vår undervisning vill vi erbjuda en bred uppsättning entreprenörskapskurser som förbereder och inspirerar framtida generationer till en karriär som nyskapande entreprenörer. Våra kurser omfattar kandidat-, magister-, och doktorandnivån, och sträcker dig från affärsinriktade kurser som ska inspirera studenter att engagera sig i utvecklandet av nya affärsidéer till ett ettårigt magisterprogram i entreprenörskap.

Senast uppdaterad: 2022-04-08