Forskningsprojekt

Intraprenörskapskompassen

Intraprenörskapskompassen genomför årligt återkommande undersökningar av det intraprenöriella klimatet i ett representativt urval av svenska företag. Projektet är framför allt inriktat på att bidra till policydiskussioner kring förnyelsen av svenskt näringsliv. På längre sikt kommer projektet möjliggöra longitudinell forskning som undersöker intraprenörskapets drivkrafter och utfall. Den första rapporten publicerades hösten 2018 (www.ikompassen.se).

Projektmedlemmar: Docent Katarina Blomkvist, Docent Philip Kappen, Professor Ivo Zander
Projektperiod: 2016 - 2019
Finansiering: Karl-Adam Bonniers Stiftelse
 

Upptäckten av nya affärsidéer i det multinationella företaget

Projektet undersöker hur nya affärsidéer upptäcks och utvecklas inom globalt verksamma företag. Det spårar en uppsättning nya produkter och tjänster i svenska multinationella företag tillbaka till deras ursprung, identifierar och klassificerar processerna bakom upptäckten och utvecklandet av de nya affärsidéerna, och utforskar vad i dessa processer som är unikt för den multinationella kontexten.

Projektledare: Dr. Gundula Lücke
Projektperiod: 2017 - 2019
Finansiering: Lars Erik Lundbergs Stiftelse för Forskning och Utbildning, Handelsbankens Forskningsstiftelser
 

Förändring i den globala ekonomin och organisatoriska och strategiska reaktioner i svenska multinationella företag

Projektet undersöker hur förändringar i den globala ekonomin, specifikt inträdet av nya konkurrenter från utvecklingsländer, påverkar organisation och strategi i de redan väletablerade multinationella företagen. Den teoretiska ramen bygger på hur företag uppfattar och tar till sig gradvisa förändringar i omvärlden, vilken appliceras och testas på utvecklingen av ledande svenska multinationella företag över perioden 1990-2015.

Projektmedlemmar: Doktorand Michal Budryk, Professor Ivo Zander
Projektperiod: 2014 - 2018
Finansiering: Handelsbankens Forskningsstiftelser
 

Kriser och teknikutveckling i multinationella företag

Detta projekt undersöker hur finansiella kriser påverkar teknisk förnyelse inom stora och väletablerade företag. Den empiriska basen utgörs framför allt av ledande svenska multinationella företag. Analyserna av företagens tekniska utveckling är baserade på patentdata.

Projektmedlemmar: Docent Katarina Blomkvist, Docent Philip Kappen, Professor Ivo Zander
Projektperiod: 2016-2019
Finansiering: Handelsbankens Forskningsstiftelser
 

Att drömma och göra: en fenomenologisk studie av entreprenöriellt handlande

Kan dagdrömmar leda till entreprenöriellt handlande? Under senare tid har ett växande antal processinriktade studier argumenterar för hur filosofin kan skapa ny kunskap om svårfångade dimensioner av entreprenörskapet. Syftet med detta projekt är se bortom traditionella ekonomiska ansatser för att utveckla ny kunskap om sambandet mellan ”entreprenöriellt drömskapande” och entreprenöriellt handlande. Projektet använder sig av en djuplodande fenomenologisk ansats i skärningsmängden av filosofi, entreprenörskap och konst.

Projektmedlemmar: Dr. Jenny Helin, Dr. Matilda Dahl, Professor Pierre Guillet de Monthoux
Projektperiod: 2018 – 2020
Finansiering: Lars Erik Lundbergs Stiftelse för Forskning och Utbildning