Handelsrätt

Böcker staplade på varandra.

Sedan 2011 är ämnet handelsrätt en del av Företagsekonomiska institutionen. Sektorn består för närvarande av tio universitetslektorer (varav fyra docenter), en biträdande universitetslektor, sex universitetsadjunkter och sex doktorander.

Forskningen inom handelsrätt leds av docent Magnus Strand.

Vår forskning

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne i tvärvetenskaplig kontext. Vår forskargrupp är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Företagsekonomiska institutionen, vilket får betydelse för den teoretiska och metodologiska inriktningen i vår forskning.

Traditionellt handlar handelsrätt som rättsområde om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet i Sverige och internationellt. Vår forskargrupp har dock ett bredare perspektiv och studerar även offentlig verksamhet.

Inom handelsrätten bedriver vi forskning om regulativ styrning, regelefterlevnad (compliance) och tillsyn. För närvarande tittar vi närmare på bland annat följande områden:

  • marknadsstyrning i olika former
  • artificiell intelligens, särskilt inom finanssektorn
  • hållbarhet
  • välfärdssamhället

Vår vision är att bygga en forskningsmiljö där perspektiv från rättsvetenskap respektive företagsekonomi kan mötas i samhällsvetenskapliga rättsstudier. Forskningen inom ”law and business” bedrivs förhållandevis sparsamt även i det större internationella forskningssamhället. Företags­ekonomiska institutionen strävar därför efter att skapa en samlingspunkt för denna tvärvetenskapliga forskningsgren. Som en del av dessa strävanden arrangeras handels­rättsliga seminarier liksom större evenemang.

De senaste årens publikationer innefattar ett antal bidrag till ledande internationella och svenska tidskrifter och till samlingsverk, jämte monografier och läroböcker.

Senast uppdaterad: 2023-12-18