Internationellt företagande

Medarbetarna i sektorn internationellt företagande som sitter runt ett stort mötesbord.

Vår forskning

Forskargruppen består av cirka femton forskare och doktorander samt ett nätverk av associerade externa forskare. Forskning inom internationellt företagande har ett etablerat rykte, särskilt inom företags internationaliseringsprocess vilket är allmänt känt som "Uppsalaskolan", samt styrning och strategi av det multinationella företaget. Gruppens regelbundna seminarieverksamhet (USIB) välkomnar presentationer av interna såväl som externa forskare. Se kalendern nedan för mer information. Gruppen har även en central roll i forskarskolan NORD-IB

Vår vision är att bedriva högkvalitativ forskning inom internationellt företagande. Strategin är att utveckla forskningen inom våra traditionella områden och samtidigt observera samhällsförändringar som ger upphov till nya projekt och utveckling av våra teoretiska och metodologiska kompetenser. Vi publicerar och bidrar till debatten i tidskrifter inom området och i mer generella tidskrifter om ledning, strategi och organisation.  

Kontakt: Ulf Holm, professor i företagsekonomi, särskilt internationell företagsekonomi.

Medarbetare

Forskningsteman och projekt

Forskningsteman och projekt presenteras på de engelska sidorna.

Senast uppdaterad: 2023-09-19