Medarbetare Internationellt företagande

Innehåll:

Professorer

  • Chetty, Sylvie, gästprofessor
  • Ciabuschi, Francesco, professor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande
  • Forsgren, Mats, professor emeritus i internationell företagsekonomi
  • Holm, Ulf, professor i företagsekonomi, särskilt internationell företagsekonomi
  • Johanson, Jan, professor emeritus i internationell företagsekonomi
  • Thilenius, Peter, professor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande
  • Zander, Ivo, professor i företagsekonomi med inr. mot entreprenörskap, dess möjligheter och risker
  • Zander, Lena, professor

Universitetslektorer

Forskare / Gästforskare

Associerade forskare

Doktorander

Senast uppdaterad: 2022-12-21