Deltagare till forskarskolan NORD-IB utsedda

2018-09-18

Forskarskolan NORD-IB (Nordic Research School of International Business) startar i höst den första modulen för forskarutbildningsprogrammet 2018-2020. Introduktionen sker i Helsingfors i slutet av oktober. Deltagare från företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är:

  • Johanna And
  • Sarah Glännefors
  • Victoria Kihlström
  • Paul Rosenbaum
  • Amer Skeiker
  • Kevin Walther

NORD-IB-programmet är ett gemensamt initiativ av följande sju handelshögskolor i Nordeuropa; Aalto-universitetet (Finland), Handelshögskolan BI (Norge), Handelshögskolan i Köpenhamn (Danmark), Leeds University (UK), Göteborgs universitet (Sverige), University of Manchester (Storbritannien) och Uppsala universitet (Sverige).

Läs mer om NORD-IB