Juridiken och den större publiken, 19–20 augusti 2021

Dekorativ bild.

Handelsrätten vid Uppsala universitet och Handelsrättsliga nätverket i Sverige inbjuder till konferens med syfte att samla hela gemenskapen av lärare och forskare inom handelsrätt som är kopplade till svenska universitet och högskolor.

Lokal: Humanistiska teatern (Google Maps), Thunbergsvägen 3, Uppsala.

Medverkan via Zoom är också möjlig.

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Strand.

Tema

Vid 2021 års konferens vill vi fördjupa våra samtal kring de speciella utmaningar som uppkommer i mötet mellan juridiken och andra perspektiv, och som bland annat aktualiseras i juridisk undervisning utanför juristprogrammen, i tvärvetenskapliga samarbeten och även annars när rättsliga analyser eller ställningstaganden ska kommuniceras med andra än jurister.

Det är också vår avsikt att konferensen ska leda fram till en bok. En antologi med utgångspunkt i bidrag och samtal vid konferensen kan tjäna flera syften, inte minst att tjäna som utgångspunkt för fortsatta samtal och samarbeten inom den handelsrättsliga verksamheten vid våra universitet och högskolor. Studentlitteratur har anmält intresse för boken, liksom för att i förlängningen stå för utgivningen av en serie läroböcker som ska vara särskilt skrivna för våra målgrupper. Arbetet med en första sådan bok, som ska introducera till de handelsrättsliga arbetssätten och perspektiven, har redan inletts och kommer att presenteras vid konferensen.

Vi ser handelsrätt som ett mycket vitt begrepp och välkomnar alla som känner intresse för konferensen. Inom undervisningen har handelsrätt kommit att beteckna snart sagt all undervisning i juridik som riktar sig till studenter utanför juristprogrammen, oavsett den närmare rättsliga materian. Ingen begränsning till frågor gällande kommersiell handel är alltså avsedd.

Program

Programmet inleds strax efter lunch torsdagen den 19 augusti och avslutas omkring klockan 12 fredagen den 20 augusti. 

Program, Juridiken och den större publiken, 19-20 augusti 2021 (pdf)

Dag 1: Torsdag 19 augusti
12.30  Registrering
13.00 Välkomnande och information
13.15 Panel 1: Undervisning i juridik utanför juristutbildningarna
Ämnesdidaktisk forskning: En översikt, Magnus Strand, Uppsala universitet
Den mystiska juridiska metoden, Sabina Hellborg, Stockholms universitet
Från ”kritiska perspektiv på juridiken” till kritiska perspektiv på handelsrätten, Niklas Selberg, Lunds universitet
Moderator: Malou Larsson Klevhill, Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet
14.30 Kaffe och smörgås samt bokbord
15.00 Diskussion i plenum: Juridisk kurslitteratur utanför juristutbildningarna
Presentation av den nya boken, Jan Kellgren och Ingrid Arnesdotter, Linköpings universitet
Diskussion
Moderator: Annina H. Persson, Örebro universitet och Uppsala universitet
16.00 Pedagogiska nedslag
Populärkultur som redskap i juridisk undervisning, Charlotta Kronblad, Chalmers tekniska universitet
Särskilt om undervisning i EU-rätt för studenter utanför juristprogrammen, Johan Axhamn, Lunds universitet 
Arbetsrättens tröskelbegrepp, Erik Sjödin, Stockholms universitet
Finansiell ekonomi för jurister, Adri de Ridder, Uppsala universitet
18.00 Guidad tur. Möjlighet till guidad tur i Uppsalas historiska akademiska kvarter. Intresse föranmäles.
19.00 Studentlitteratur inbjuder till middag med diskussion om kurslitteratur. Norrlands nation, Västra Ågatan 14

Dag 2: Fredag 20 augusti
08.30  Forskning för och med jurister och andra
Samhällsvetenskapliga rättsstudier som praktik och som vision, Magnus Strand, Uppsala universitet
Funktionsförsäljning av ljus, Herbert Jacobsson och Anneli Carlsson, Linköpings universitet
09.30 Morgonfika
10.00 Panel: Att kommunicera om juridiken med den större publiken
Disciplinära påföljder och förfaranden i föreningslivet, Eva Schömer, Högskolan Kristianstad 
Tjänstemannarollen i handelsrätten, Ann-Christine Hjelm, Uppsala universitet, med Susanna Eriksson och Andreas Pettersson, Södertörns högskola 
Tänk om – några perspektiv på livslångt lärande, Ulrika Wennersten och Annelie Carlsson, Lunds universitet 
Moderator: Anna Hammarén, Högskolan Väst
12.00 Tack och avslutning

Anmälan

Anmälan sker per e-post till magnus.strand@fek.uu.se senast den 9 augusti.

Vänligen ange i anmälan:

  • Om du medverkar på plats eller via Zoom. Länkar distribueras efter anmälan.
  • Din anmälan till medverkan på plats inkluderar middag på torsdag kväll, om du inte tackar nej i anmälan
  • Eventuellt önskemål om särskild kost eller dryck.
  • Om du är intresserad av den guidade vandringen före middagen torsdag kväll.

Det kostar ingenting att delta men det förväntas att deltagarna själva bekostar resor och logi. 

Vi ses i Uppsala!

Senast uppdaterad: 2021-02-12