Organisation

Dekorativ bild.

Forskning inom organisation undersöker hur samhället är organiserat och är internationellt kända som en ledande forskningsgrupp inom traditionell institutionell organisationsteori.

Forskningen inom organisation leds av professor Stefan Arora-Jonsson.

Vår forskning

Vi har en lång tradition av empiriska studier av organisering och styrning av offentliga organisationer. Den nuvarande forskningen sträcker sig från organisationen av nystartade företag till att undersöka nya former av styrning av universitet, svenskt bistånd, myndigheter, skolor och företag genom rankningar, utvärderingar, medialisering och konkurrens. Ett gemensamt tema för vår forskning är fokus på de stora och pressande frågorna i det moderna samhället, av vilka många är relaterade till välfärdsstatens organisering.

Doktorandkurser

Här kan du hitta information om organisationskurser från lärosäten i Sverige och övriga Norden. 

Läs mer om kurserna

Senast uppdaterad: 2023-09-28