Doktorandkurser i organisationsteori

Då forskargruppen inom organisationsteori vid Uppsala universitet är engagerade i studiet av organisationer och organisation, har denna sida skapats som en möjlighet att sprida information om tillgängliga doktorandkurser i Sverige och i Norden.

Nedan finns en lista med sådana kurser. Klicka på länken för att se mer information. Om kursens datum ej är specificerade eller har passerat, skicka då e-post till den som håller i kursen och fråga när den eventuellt ges igen.

Om du håller i någon kurs och vill få med den på denna lista, skicka då e-post till noomi.weinryb@sh.se.

Aktuella doktorandkurser i organisationsteori

Kontaktpersoner för övriga kurser i organisationsteori

  • Organisation utanför organisationer vid Uppsala universitet: Nils Brunsson
  • Institutions and organizations vid Södertörns högskola Noomi Weinryb
  • Advanced Organization Analysis vid Uppsala universitet: Stefan Arora-Jonsson
  • Klassiker inom management och organisation vid Uppsala universitet: Karin Brunsson
  • Decision Theory & Decision Analysis vid KTH: Jonathan Metzger
  • Organisationer: Teori och forskning vid Linköpings universitet: Karl Wennberg

Aktuella doktorandkurser som kan vara relevanta för organisationsteori

Senast uppdaterad: 2023-09-06