Doktorandkurser i organisationsteori

Välkommen till listan med doktorandkurser i organisationsteori!

Då forskargruppen inom organisationsteori vid Uppsala universitet är engagerade i studiet av organisationer och organisation, har denna sida skapats som en möjlighet att sprida information om tillgängliga doktorandkurser i Sverige och i Norden.

Nedan finns en lista med sådana kurser. Klicka på länken för att se mer information. Om kursens datum ej är specificerade eller har passerat, skicka då e-post till den som håller i kursen och fråga när den eventuellt ges igen.

Om du håller i någon kurs och vill få med den på denna lista, skicka då e-post till  noomi.weinryb@sh.se.

Doktorandkurser i organisationsteori