Redovisning

Närbild på  delar av miniräknare, gem och penna som ligger på ett papper.

Forskning bedrivs inom fyra områden: redovisning, finansiering, ekonomistyrning och ekonomiska informationssystem. Forskningen inom redovisning leds av professor Fredrik Nilsson.

Vår forskning

Via redovisning kommuniceras finansiell och icke-finansiell information. Detta gör det viktigt att förstå hur redovisning utformas, används och hur det påverkar individer, organisationer och samhället. Vår forskning bidrar till denna förståelse genom att undersöka och problematisera utformningen, användningen och effekterna av redovisningsinformation inom och mellan organisationer. Vi bedriver forskning inom fyra områden:

  • Extern redovisning
  • Finansiering
  • Ekonomistyrning
  • Digitalisering och företagsstyrning

I vår undervisning integrerar vi pågående forskning och förser studenterna med kunskap, färdigheter och ett kritiskt tänkande. Det är också ett sätt att kommunicera vår forskning utanför universitetet och förse framtida arbetsgivare med högutbildade medarbetare.

Genom vår forskning är vi kopplade till en forskarskola i redovisning (FIRE) samt en forskarskola i management och IT (MIT). Forskarskolorna bidrar till en stimulerande forskningsmiljö och gör det möjligt för doktorander och forskare från olika universitet att träffas och diskutera forskning. Flera av våra forskare är också aktiva och debatterar i olika media inom sitt kompetensområde.

Senast uppdaterad: 2022-09-08