Handelsrättsliga seminariet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum K312
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Magnus Strand
  • Seminarium

Ignacio Garcia-Perrote Martínez (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona): "Passing-on of cartel overcharges"

Diskussionspartner: Professor Lars Henriksson (Stockholm School of Economics)

Det handelsrättsliga seminariet arrangeras av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet som en tvärvetenskaplig mötesplats för rättsvetenskap och annan samhällsvetenskap.