USIB: Presentation – Lena Zander

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ekonomikum A276
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Ulf Holm
  • Seminarium

Uppsala Seminar of International Business (USIB) är ett forskningsseminarium som regelbundet anordnas av sektorn internationellt företagande vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.