Högre seminarium - Daniel Pedroletti

  • Datum: –12.00
  • Plats: Hybrid: K312, Ekonomikum / (Online via Zoom)
  • Föreläsare: Daniel Pedroletti
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Seminarium

Högre seminariet i Företagsekonomi

Opponenter: Ulf Holm och Carla Sacchi