Registrering Ht23

För att behålla din plats på kurser/program som du är antagen till måste du registrera dig.

Registrering görs i Ladok under perioen 28 juli - 21 augusti. Du läser mer om hur du registrerar dig på vår registreringssida.