Antagningsbesked 1

Den 12 juli kommer första antagningsbeskedet. Du måste då svara på detta.

Du måste lämna ditt svar på antagning.se. senast den 21 juli.