Högre seminarium - Litteraturöversikter - Daniel Pedroletti, Panagiota Peggy Koukouvinou & Fredrik Tell

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum K312, Ekonomikum, Uppsala
  • Föreläsare: Daniel Pedroletti, Panagiota Peggy Koukouvinou & Fredrik Tell
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Seminarium

Högre seminariet i Företagsekonomi

Doktorandföreningen vid Företagsekonomiska institutionen anordnar detta högre seminarium om olika metoder för att göra litteraturöversikter.

En del av seminariet är presentationer om olika metoder, och resten av seminariet är det praktiskt arbete med litteraturöversikter. Deltagare förväntas lämna in ett kort abstract innan seminariet.

Du kan kontakta Golondrian Janke för att få information om hur du kan lämna in ett abstract inför seminariet.