Högre seminarium - Tim Kastrup

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum K312, Ekonomikum, Uppsala
  • Föreläsare: Tim Kastrup
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Seminarium

Högre seminariet i företagsekonomi

Opponenter: Daniel Pedroletti och Fredrik Tell