Intervju med Alexander Gorgijevski

Foto Alexander GorgijevskiAlexander Gorgijevski är doktorand i företagsekonomi och forskar om internationellt företagande (IB). Han kommer ursprungligen från Linköping och läste sin kandidatutbildning vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under utbildningen kom han i kontakt med forskare inom IB-området vid Uppsala universitet, vilket resulterade i att han sökte sig till masterutbildningen i internationellt företagande i Uppsala. I utbildningen ingick möjligheten att göra praktik. Alexander gjorde sin praktik inom ett forskningsprojekt på institutionen och där började tanken på att doktorera dyka upp. Projektet han deltog i lade grunden till hans forskarstudier. I december har Alexander sitt slutseminarium och planen är sedan att disputera innan sommaren 2021.

Berätta om din forskning

­– Den handlar om innovationsprocesser som sker på dotterbolagsnivå i multinationella företag. Jag tittar på hur innovationer och idéer kommer fram och hur huvudkontoren hanterar dotterbolagens entreprenöriella initiativ i organisationen. I synnerhet försöker jag adressera hur och på vilka grunder urval sker när många initiativ ”tävlar” om huvudkontorets uppmärksamhet.

– Jag är ganska teoretiskt lagd med min forskning. Jag gillar teorier och modeller men har använt mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Jag började med att göra en större enkät bland utlandsägda dotterbolag i Sverige. När jag analyserade resultaten kände jag att jag inte riktigt förstod allt och vissa utfall. Det kändes därför naturligt att gå vidare med intervjustudier med ett urval av innovationsledare och produktutvecklingschefer för att få en djupare förståelse.

– Mina intervjuer är fokuserade på en större aktör inom bilbranschen i Sverige. Det är en bransch som står inför stora förändringar i och med framkomsten av el- och självkörande bilar och nya ägandemodeller. Ingen vet vad som kommer slå igenom och innovation är A och O när branschen står inför så omvälvande förändringar. Därför är det ett ytterst lämpligt fall att studera för att se hur initiativ och idéer plockas upp underifrån i företaget och inte bara styrs från huvudkontoret uppifrån och ned.

Undervisar du på några kurser?

– Den här terminen undervisar jag på kursen Företagsekonomi C - International Business and Marketing. Den har jag varit med på i 6 terminer. Jag föreläser om affärsnätverk och hur företag inte enkom fattar beslut baserat på vad som händer i företaget utan att de också är beroende av omvärlden och relationer med andra parter. Det är marknadsföring men jag försöker visa hur det påverkar internationaliseringsbeslut också. Det är något jag trivts med.

– Min undervisning har faktiskt främst varit inom marknadsföring och organisation, snarare än inom IB. Men de hänger delvis ihop så jag har alltid försökt integrera sådant jag gör forskningsmässigt i undervisningen.

– Jag har också undervisat på distanskurser även på A-nivån som nästan är svårare då det ligger längre ifrån aktuell forskning. Nästa termin har jag en kurs på B-nivån för utbytesstudenter – Marketing Strategy. Det ser jag fram emot då jag kommer få ta ett lite större ansvar i undervisningen på den kursen.

Vad har du för planer efter disputation?

– Jag trivs med forskning och undervisning. Forskningsmässigt har jag fått många nya idéer under doktorandtiden som jag skulle vilja jobba vidare med. Så jag vill gärna vara kvar i akademin, även om jag inte är främmande för näringslivet. Jag gillar att få olika perspektiv på utmaningar och problem. Jag har därför tyckt det varit intressant att göra sidouppdrag i styrelser och kommittéer under doktorandtiden, för att se hur beslut som påverkar oss tas och varför. Det är jag också öppen för i framtiden. Men just nu trivs jag verkligen med undervisning och forskning och jag skulle framförallt vilja arbeta på något universitet inom Norden.

Har du något tips till de som vill bli forskare?

– Jag tror det är viktigt att man som person är nyfiken och vetgirig. Det gäller att man är öppen för olika perspektiv och tolkningar, annars får man det svårt. Om man tror att man redan vet allt på förhand och bara söker bekräftelse så är inte akademin rätt ställe, för så jobbar vi inte här. Här gäller det försöka förstå under vilka omständigheter ett visst utfall sker och varför. Det gäller att inte ha allt för förutfattade meningar. 

– Var beredd på att det är mycket jobb, och mycket ensamjobb. Du kommer fördjupa dig i en specifik fråga/ämne under lång tid och därmed är det viktigt att sätta gränser för sig själv. I början av min doktorandtid försökte jag läsa och skriva så mycket som möjligt, oavsett tid på dygnet, men det funkar inte i längden. Även om forskning inte är ett vanligt jobb är det viktigt att se till att man har en fritid vid sidan om. Det hjälper till mer än vad man kan tro till nya infallsvinklar även forskningsmässigt.

– Eftersom det är så pass mycket ensamarbete är det viktigt att ta de chanser man kan för att få hjälp och diskutera problem med andra inom sitt område. Jag är till exempel en del av forskarskolan Nord-IB, som är ett samarbete för IB-doktorander på olika nordiska universitet. Det har varit otroligt värdefullt och nyttigt för mig att få träffa andra som är inom samma område och prata om aktuella forskningsproblem.

November 2020

Senast uppdaterad: 2022-11-09