Intervju Anna-Carin Nordvall

Anna-Carin Nordvall. Foto.Anna-Carin Nordvall arbetar sedan 2017 som universitetslektor på Företagsekonomiska institutionen med placering på campus Gotland (CG). Hon kommer ursprungligen från ön men flyttade till Umeå där hon genomförde sin grund- och forskarutbildning inom psykologi. Efter disputationen fick hon anställning på Umeå universitet och arbetade där både på Institutionen för psykologi och på Handelshögskolan. 2015 blev hon docent i ämnet företagsekonomi och 2017 fick hon utmärkelsen Excellent lärare vid Umeå universitet.

Berätta om din bakgrund

- Min tanke när jag började studera var att bli gymnasielärare. Jag läste fristående kurser i bland annat psykologi och när jag höll på att skriva min D-uppsats blev jag tillfrågad om att börja på forskarutbildningen, vilken jag efter lite huvudbry sökte och kom in på. Jag insåg att jag, genom att forska på universitetet, kunde kombinera att vara lärare med att forska. Det ena utesluter inte det andra, vilket kändes väldigt inspirerande och lockande

- Jag disputerade 2004 och min forskning har främst handlat om beslutsfattande. Jag jobbade på psykologiska institutionen fram till 2008 då jag rekryterades till den företagsekonomiska enheten på Handelshögskolan i Umeå. Eftersom min forskning handlade om beslutsfattande kunde jag enkelt komma in i arbetet där och började forska inom marknadsföring med fokus på konsumenter beteende. Beslutsfattande är plattformen i min forskning, men den har även kommit att innefatta beteendefinansiering och beteenderedovisning.

Vilka kurser undervisar du på?

- Jag undervisar på kurser i marknadsföring och organisation. Jag undervisar också på kursen Consumer Behaviour på magisterprogrammet i Hållbart företagande och ledning, samt kurser inomvetenskaplig metod. Eftersom jag kommer från en experimentell miljö inom psykologin har jag god erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket jag också använder i min forskning.

Hur är det att verka inom ett ämne som du inte disputerat inom?

- Det blev tydligt när jag började på Handelshögskolan att det är olika skolning i olika ämnen, men ju längre jag arbetat inom företagsekonomiska ämnet så ser jag att min psykologiska bakgrund är väldigt applicerbar. Jag är glad att jag har den bakgrund jag har, den passar bra både undervisningsmässigt då många perspektiv och teorier inom företagsekonomi härstammar från psykologi, men min bakgrund i psykologi passar också väldigt bra i min forskning inom företagsekonomi.

Både Umeå och Uppsala universitet är stora universitet, medan campus Gotland är en liten egen enhet i det stora universitetet. Vad är det som är speciellt med att jobba på campus Gotland?

- Jag attraherades av att CG var en mindre enhet. Att jobba här ger tillgång till det stora universitetet och de resurser som det ger, men med fördelarna av ett mindre campus som i vissa fall ger ett större lugn och fokus. Fördelen är att man jobbar i tightare lärarlag och det blir en annan typ av organisation när man är mindre. Här finns inte heller den tydliga uppdelning i institutioner som det är på större universitet, vilket ger mer möjligheter till samarbete mellan olika ämnen.

- Sedan lockade det såklart att få återvända till ön och mina rötter. Det är så vackert här, men jag var inte riktigt beredd på att jag skulle sakna norrlandsvintern så mycket som jag gör.

Har du några tips till de som vill bli forskare?

- Var öppen och prestigelös för alla områden och olika perspektiv. Det behåller ens nyfikenhet som forskare. Att ha en kreativ och öppen forskningsmiljö där man kan fungera som bollplank mot varandra och där det är högt i tak är viktigt för att forskningen ska fungera. Och sist men inte minst, ha roligt!

April 2018