Intervju med prefekt Arne Sjöblom

Arne Sjöblom är sedan 1 oktober 2017 prefekt vid Företagsekonomiska institutionen. Hans undervisnings- och forskningsområden rör externredovisning och ekonomistyrning.

Presentera dig själv med några ord

- Svårt att sammanfatta i några få ord men begreppen förtroende, lojalitet och lyhördhet i kombination med det engelska uttrycket ”Keep calm and carry on” är viktiga utgångspunkter för mitt dagliga förvärv.

Hur ser du på prefektens roll och vad motiverade dig till att acceptera utnämningen?

- Det är prefektens roll att vara chef för institutionens verksamhet. Det är ett otroligt spännande uppdrag, ett uppdrag som jag sökt och ville ha. Just detta med att vilja åstadkomma något anser jag utgöra grunden för att kunna leda en verksamhet.

- Jag har som stf prefekt tidigare arbetat nära vår fd prefekt, Jaan Grünberg, och jag vill fortsätta att arbeta med Jaans och styrelsens intentioner att skapa en tydligare organisation.

Vilka utmaningar ser du för framtiden?

- Vår ständiga utmaning är direkt kopplad till institutionens huvuduppgift: att erbjuda och utföra högkvalitativ grundutbildning. Som universitetslärare (oavsett om vi är anställda som professorer, lektorer eller adjunkter) är vi anställda för att undervisa. Utan vårt undervisningsuppdrag har vi ingen verksamhet att utföra. Samtidigt ska detta balanseras mot kravet att vi ska agera i framkant vad gäller forskning inom det samhällsvetenskapliga området. Därför är det viktigt att alla lärare ges möjligheter att både vara bra lärare i grundutbildningen och bra forskare - en kombination som är nödvändig för att bibehålla vitaliteten i både undervisningsuppdraget och institutionens forskningsverksamhet

- Vår ekonomutbildning är en av de mest sökta i landet. Oavsett framtida söktryck till utbildningen är det vårt ansvar att kontinuerligt utveckla innehållet i ekonomutbildningen och härigenom kunna erbjuda en bra grundutbildning som är hållbar för morgondagens arbetsmarknad. Detta kan vi göra genom att ta del av goda exempel från andra lärosäten samtidigt som det är en stimulerande utmaning att vi även ska vara en förebild för andra lärosätens utveckling inom vårt utbildningsområde.

- En viktigt utmaning är att lyfta fram den omfattande forskning som bedrivs inom ämnet företagsekonomi och härigenom förstärka de bidrag som lämnas av ämnet till samhällsvetenskaplig utveckling. Företagsekonomi är ett stort och viktigt ämne inom akademisk grundutbildning men ämnets forskningsbidrag inom samhällsutvecklingen ska kunna lyftas bättre än det gjorts hittills.

Sedan några år har institutionen även verksamhet på Campus Gotland. Hur ser du på den verksamheten?

- På Campus Gotland har vi en viktig verksamhet när det gäller kandidat- och magisterutbildningar och inom forskningen. Småskaligheten på Campus Gotland, och de goda möjligheterna till samverkan med lokalt samhälle, skapar förutsättningar att göra saker som kanske inte är lika lätta att åstadkomma i Uppsala. Det vi gör på Campus Gotland, t.ex. att genomföra en utbildning baserad på Liberal arts-idén, är därför inspirerande för hur vi kan utveckla andra delar av vår verksamhet.

November 2017

Läs mer om våra medarbetare