SR, Kaliber: Den dolda övervakningen

2022-09-23

Om bilarna som övervakar oss utan att vi vet om det – där den ansvariga myndigheten i Sverige inte vet vad som gäller.

När bilkamerorna filmar på allmänna platser så saknas i regel giltiga skäl till att samla in personuppgifter: – Du får inte filma andra utan att det finns en rättslig grund. Så den här typen av filmning strider ju direkt mot dataskyddsförordningen (GDPR), säger Johanna Chamberlain vars avhandling handlar om personuppgiftsskydd och privatlivsskydd i svensk rätt.

Lyssna på inslaget Kaliber: Den dolda övervakningen (SR), publicerat 19 september 2022 klockan 10.04.

Johanna Chamberlain är postdoktor vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

Last modified: 2021-10-18