Tidigt avbrott på kurser/program

2023-01-10

Om du inte tänker läsa en kurs du är registrerad på ska du göra tidigt avbrott.

Deadline för tidigt avbrott är söndagen den 5 februari 2023 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen. Du kan läsa mer om tidigt och sent avbrott på vår hemsida.

Last modified: 2021-10-18