Tidigt avbrott på kurser/program

2020-01-14

Om du inte tänker läsa en kurs du är registrerad på ska du göra tidigt avbrott.

Deadline för tidigt avbrott är den 9 februari för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen. Du kan läsa mer om tidigt och sent avbrott på vår hemsida.