Nytt magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

2022-04-01

Hösten 2022 startar vårt nya magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande. 

Vill du arbeta med internationell handel och företagande? Magisterprogrammet i internationell och europeisk rätt och företagande är unik genom sin kombination av företagsekonomi och handelsrätt och ger dig kunskaperna och verktygen för att kunna förena affärsmässiga målsättningar med gällande rättsregler och etiska överväganden. Programmet riktar sig både till dig som har en studiebakgrund inom företagsekonomi och vill komplettera med studier i handelsrätt, och till dig som har en studiebakgrund inom handelsrätt/rättsvetenskap och vill komplettera med mera företagsekonomi. 

Programmet förbereder dig för många olika karriärvägar inom företag och organisationer med gränsöverskridande verksamhet, eller inom nationella eller internationella myndigheter.

Intervju med programsamordnare

Läs mer om programmet

Ansökan är öppen 15 mars - 19 april på antagning.se

Senast uppdaterad: 2021-10-18