Historiska patent blir sökbara för forskare och allmänhet

2022-05-17

Nu blir det lättare att forska på innovationernas historia i Sverige. Alla beviljade svenska patent från 1746 – 1945 har digitaliserats och samlats i en sökbar databas – Svenska historiska patent – i samarbete mellan Patent- och registreringsverket (PRV) och Uppsala universitet. Fredrik Tell, professor vid Företagsekonomiska institutionen, är en av forskarna som ansvarat för projektet. Sökmotorn invigs den 20 maj av rektor Anders Hagfeldt och PRVs generaldirektör Peter Strömbäck.

Databasen bakom sökverktyget har byggts upp av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med PRV, genom att skanna information från liggare och kassakort på Riksarkivet och PRV.

Historiska patent blir sökbara för forskare och allmänhet – läs hela nyheten på Uppsala universitets webb.

Fredrik Tell, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-10-18