Stort anslag till forskning inom rättsvetenskap

2023-01-13

Johanna Chamberlain har beviljats forskningsanslag om 1,8 miljoner kronor av Ragnar Söderbergs stiftelse i 2022-års utlysning för post docs inom rättsvetenskap.

Foto: Tobias Björkgren

Johanna Chamberlain har beviljats 1,8 miljoner kronor för ett tvåårigt forskningsprojekt som ska lägga grunder för en framtida forskarbana. Johannas forskningsprojekt rör sig i gränslandet mellan skadeståndsrätt och miljörätt.

Läs mer om anslaget på Ragnar Söderbers stiftelses webbplats.

Johanna Chamberlain, postdoktor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-10-18