Linda Wedlin ny excellent lärare

2023-01-25

Linda Wedlin har utsetts till excellent lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Titeln excellent lärare är ett sätt att uppmärksamma lärares pedagogiska skicklighet.

Linda Wedlin är den senaste från företagsekonomiska institutionen som utsetts till excellent lärare av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Därmed har institutionen nio excellenta lärare sedan den första utsågs 2013.

Linda Wedlin är professor i företagsekonomi och undervisar bland annat på kurser i vetenskaplig metod och handleder masteruppsatser. Hon är även programchef för forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning. Som excellent lärare hoppas hon fortsätta bidra och utveckla pedagogiken vid institutionen och i kurserna tillsammans med övriga engagerade lärare.

– För mig är pedagogik och undervisning ett kollektivt projekt och vi behöver hjälpas åt att hitta strategier och metoder för att utveckla oss själva och våra kurser, säger Linda.

Vad är det roligaste med att vara lärare?

– Det roligaste med att vara lärare är förstås att möta studenterna, att se dem utvecklas och lära sig, och när man ser att de faktiskt har förstått något som är svårt eller klurigt. Sedan är ju studenterna ofta väldigt entusiastiska och vetgiriga. Det är inspirerande. Men lika inspirerande är faktiskt att se de som från början är skeptiska eller ointresserade bli intresserade, ställa frågor och engagera sig i diskussionen.

Titeln excellent lärare infördes vid Uppsala universitet för att premiera pedagogisk skicklighet. Den som är tillsvidareanställd lärare vid universitetet kan ansöka om titeln excellent lärare. Bedömningen görs på fakultetsnivå och bedömningskriterierna inkluderar pedagogisk erfarenhet, fokus på studenternas lärande, fördjupning i det egna ämnesområde och utveckling över tid.

Linda Wedlin, professor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Excellenta lärare vid företagsekonomiska institutionen.

Läs mer om titeln excellent lärare.

Senast uppdaterad: 2021-10-18