Diplomering Honours Track

2023-03-27

Torsdag den 16 mars tog studenter som har gått kursen Honours Track emot sina diplom. Kursen har erbjudits som ett extraval parallellt till Ekonomie kandidatprogrammet och innefattat diskussioner i mindre grupper om vetenskapliga artiklar som berör ekonomiska företeelser. Förutom tal till diplomandi av kursansvarig Ingela Sölvell och prefekt Peter Thilenius, inleddes och avslutades ceremonin med cellospel av Golondrian Janke.

Seminarieledarna på kursen är aktiva forskare som väljer ut artiklar och initierar diskussioner inför varje seminarium. Olika ämnesområden inom företagsekonomi är representerade i kursen men varierar från termin till termin.

Två av studenterna som fick ta emot diplom är Maja Eskilsson och Sandra Gidmark Rohlin. På seminarierna har de diskuterat ämnen som AI och digitalisering, lobbyism, multikulturella teams och ledarskap samt internationellt företagande och relationer.

Vad var de bästa med kursen?

– Att man fick tillfälle att sitta ner och prata och att det fanns tid för att lära. Man kommer närmare och får en större roll jämfört med en stor föreläsning. Det var lärorikt att lära sig hur man läser artiklar och hur de är uppbyggda. Och det var roligt att lära känna nya studiekompisar som jag kanske inte hade lärt känna annars, berättar Maja.

Vad tar du med dig från kursen i dina fortsatta studier?

– Kursen har öppnat dörren till det lustdrivna lärandet och har bidragit till motivation i övriga studier. Man fick utveckla sitt tankesätt och synsätt om hur man hade tolkat något med vägledning av lärarna. Det var också positivt att man fick en annan typ av relation till lärarna och de som arbetar på institutionen och en annan förståelse för det arbete som ligger bakom all forskning. Det var väldigt spännande, berättar Sandra.

Mingelbild studenter och lärare under ceremonin.
Mingel med diplomandi.

Senast uppdaterad: 2021-10-18