Sen anmälan till kurser och program

2020-06-12

Alla de kurser där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats finns öppna för sen anmälan på antagning.se den 15 juli.

Observera att all sen anmälan till kurser och program vid Företagsekonomiska institutionen sker via antagning.se och inte direkt till institutionen.

En kurs som inte står som öppen för sen anmälan kommer inte att öppna för anmälan. Bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan är det inte säkert att du kan erbjudas en plats.

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i olika steg.

  1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.
  2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende. Det är sedan vi på institutionen som kan se om du kan erbjudas plats eller ej. Om reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. På denna sida ser du också om reservantagning fortfarande pågår eller ej på våra kurser och program. Om vi kan erbjuda platser till de som gjort sen anmälan så sker urvalet baserat på när anmälan gjordes. Det är därför viktigt att du gör din sena anmälan så fort som möjligt.

Uppsala universitets information om sen anmälan