Tidigt avbrott på kurser/program

2024-01-09

Om du inte tänker läsa en kurs du är registrerad på ska du göra tidigt avbrott.

Deadline för tidigt avbrott är söndagen den 4 februari 2024 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen. Du kan läsa mer om tidigt och sent avbrott på vår hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-10-18