Stipendium för forskning om digitaliseringens baksida

2018-05-08

Grattis till våra forskare Leon Caesarius och Jukka Hohenthal som har tilldelats FEI Research Institutes stipendium på 200 000 kr för att forska om digitaliseringens baksida. 

Läs mer om stipendiet på FEI:s webbplats